energetische (trans)healing


trancehealing 

 

 

Trance-healing kan gegeven worden op meerdere niveau's. Alles waarbij men lichamelijk, psychisch, emotioneel, mentaal, fysiek ongenoegen ervaart.  Maar een goede trance-healer kan geen garanties geven, net als de reguliere zorgverleners. Ik kan en mag geen diagnoses stellen! 

Het is verstandig de eerste dagen na een behandeling veel water te drinken omdat veel afvalstoffen vrij komen die afgevoerd dienen te worden. de behandeling wordt liggend op de behandeltafel uitgevoerd. Kleding kan aangehouden worden. De behandeling wordt als heel ontspannend ervaren, soms vallen mensen erbij in slaap.